ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΚΝΑΩΗ6-ΖΜΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚΝΑΩΗ6-ΖΜΣ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

6296

069

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021.

30/09/2021 14:42:14

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *