ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

64ΥΘΟΡΕΠ-ΛΔΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΥΘΟΡΕΠ-ΛΔΓ

30/09/2021 03:00:00

3Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

50048

50101

Πρόσληψη λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – ΚΡΥΩΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

30/09/2021 14:42:12

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *