ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Ν8Α4653Π4-8ΒΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ν8Α4653Π4-8ΒΚ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

466847

Κατάταξη υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν. 4354/2015 (Έργο Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στον Οικισμό Μαυροβουνίου πόλεως Γυθείου)

30/09/2021 14:41:19

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *