ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΙΚ346ΜΤΛΗ-ΔΜΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙΚ346ΜΤΛΗ-ΔΜΦ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

Φ.11.1/12792/28.09.2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

30/09/2021 14:41:13

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *