ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΩΝΚΦΩΡ8-Γ41

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΚΦΩΡ8-Γ41

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

6118

11749

Συγκρότηση συνεργείου που θα απασχοληθεί υπερωριακά από 01/010/2021 έως 31/10/2021 για την αντιμετώπιση των έκτακτων ή επειγουσών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου μας καθώς και αυτές που απορρέουν από την λειτουργία ορισμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων ΔΥΑΑ.

30/09/2021 14:40:39

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *