ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΦΚΒ46ΨΖ3Π-ΔΝ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΚΒ46ΨΖ3Π-ΔΝ2

30/09/2021 03:00:00

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

99202922

33167/2021

Τροποποίηση της σύμβασης της κας Κωστέρογλου Ελένης Πλουσίας (κωδ.σύμβασης resCom 45451) [ΕΥ Μητρόπουλος Αθανάσιος, Κε 30262]

30/09/2021 14:40:32

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *