ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ψ87746ΜΤΛΡ-ΤΘ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ87746ΜΤΛΡ-ΤΘ2

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

100054495

106366

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για το μήνα Οκτώβριο 2021

30/09/2021 14:39:57

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *