ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ψ5ΚΡΩΛΙ-Ω14

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5ΚΡΩΛΙ-Ω14

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

6173

29970

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 30-09-2021 ΙΩΑΝΝΙΝΑ-1

30/09/2021 14:39:45

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *