ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ω8ΠΑ46ΜΤΛΗ-Ε70

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΠΑ46ΜΤΛΗ-Ε70

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

Ν.2.8/2118/30-09-2021

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία- Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131704 της ΔΠΕ Φωκίδας

30/09/2021 14:39:42

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *