ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Ψ76ΩΨ9-ΠΛΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ψ76ΩΨ9-ΠΛΨ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

6026

53486

Διαγραφή δόσεων Εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα από τους υπ’ αριθμ. 347/2021 και 348/2021 χρηματικούς καταλόγους
Υπόθεση: Δ.Π. (αριθμός καρτέλας: 070515), Ε.Σ. (αριθμός καρτέλας: 16723)

30/09/2021 14:39:32

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *