ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΧΤΡ469Β7Η-ΒΔΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΧΤΡ469Β7Η-ΒΔΑ

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

99206915

45976/2021

Μετακίνηση: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Από: 30/09/2021 έως: 02/10/2021, Διαδρομές Μετακίνησης: Από Άρτα σε Πάτρα, Ποσό: 263,80 #208015

30/09/2021 14:38:14

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *