ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Π1Θ469Β7Η-ΟΑΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Π1Θ469Β7Η-ΟΑΝ

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

99206915

45907/2021

Μετακίνηση: ΠΑΠΑΔΑΜΗ ΜΑΡΙΑ, Από: 02/10/2021 έως: 04/10/2021, Διαδρομές Μετακίνησης: Από Ιωάννινα σε Αθήνα, Ποσό: 188,29 #208014

30/09/2021 14:38:07

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *