ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9Δ1Ψ4690ΒΤ-0ΞΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Δ1Ψ4690ΒΤ-0ΞΨ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

99221916

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/30-9-2021

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

30/09/2021 14:38:03

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *