ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6ΘΖΒ469Β7Η-0ΞΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΖΒ469Β7Η-0ΞΩ

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

99206915

45970/2021

Μετακίνηση: ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Από: 05/10/2021 έως: 09/10/2021, Διαδρομές Μετακίνησης: Από Αθήνα σε Θεσσαλονίκη, Ποσό: 300,00 #208013

30/09/2021 14:37:59

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *