ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Ω2Κ46907Υ-ΜΙΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ω2Κ46907Υ-ΜΙΓ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

99221949

11663

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

30/09/2021 14:37:52

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *