ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9Ρ88469Β7Η-ΞΛΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ρ88469Β7Η-ΞΛΕ

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

99206915

45935/2021

Μετακίνηση: ΦΩΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, Από: 03/10/2021 έως: 04/10/2021, Διαδρομές Μετακίνησης: Από Ιωάννινα σε Αθήνα, Ποσό: 152,00 #208012

30/09/2021 14:37:52

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *