ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΩΗΩ646ΜΤΛΗ-ΘΞΛ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗΩ646ΜΤΛΗ-ΘΞΛ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

7116

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΟ ΕΕΠ

30/09/2021 14:37:50

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *