ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ψ910469Β7Η-ΡΗ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ910469Β7Η-ΡΗ1

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

99206915

45883/2021

Μετακίνηση: ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Από: 03/10/2021 έως: 05/10/2021, Διαδρομές Μετακίνησης: Από Ιωάννινα σε Αθήνα, Ποσό: 490,66 #208010

30/09/2021 14:37:36

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *