ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΠΡ546ΨΖΣ4-3ΤΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΠΡ546ΨΖΣ4-3ΤΠ

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

99203026

44521/2021

Έγκριση αιτήματος μετακίνησης για το έργο 65227300 Απ. Προέδρου: 3267, #5453

30/09/2021 14:37:34

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *