ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΩΘΠΜΟΡΕΠ-62Ν

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘΠΜΟΡΕΠ-62Ν

30/09/2021 03:00:00

3Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

50048

50102

Πρόσληψη λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

30/09/2021 14:37:16

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *