ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ψ60Ι469ΗΕΘ-9ΨΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ60Ι469ΗΕΘ-9ΨΑ

30/09/2021 03:00:00

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ

99220996

9191/21

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ

30/09/2021 14:37:14

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *