ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

93ΝΠ7Λ7-ΡΥΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/93ΝΠ7Λ7-ΡΥΟ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

5002

813203

Ορισμός συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής κατά το μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2021.

30/09/2021 14:36:55

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *