ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ψ5ΣΣ4653Π4-ΔΘ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5ΣΣ4653Π4-ΔΘ9

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

467168

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ ΜΑΣΕΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

30/09/2021 14:36:52

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *