ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Σ3ΧΩΡΓ-Θ4Π

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Σ3ΧΩΡΓ-Θ4Π

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

6103

405/2021

Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο κατόπι της αριθ.κατάθ. ΑΓ58/27-07-2021,αρ.πράξ. ΠΟΕ 49/17-09-2021 Πράξης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε σύμβουλο της διαφοράς από αγωγή του κ.Κόκκα Γεωργίου κατά του Δ.Ζίτσας

30/09/2021 14:36:48

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *