ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΡΠΠΞ7Λ7-7Ψ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΠΠΞ7Λ7-7Ψ8

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

5002

2101

Τροποποίηση της με αρ. 1/2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ:21SYMV008244848) μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2 ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. – ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ».

30/09/2021 14:36:26

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *