ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

68ΓΒ46ΜΤΛΗ-Δ1Ο

https://diavgeia.gov.gr/doc/68ΓΒ46ΜΤΛΗ-Δ1Ο

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

Ν.2.8/2117/30-09-2021

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ, πλήρους ωραρίου, στην Πράξη «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ 5131861 (Β ΦΑΣΗ) της ΔΠΕ Φωκίδας

30/09/2021 14:36:20

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *