ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

62Λ846907Ω-ΡΔΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/62Λ846907Ω-ΡΔΦ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

99221933

14662

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – “ Ορθοπαιδικά Υλικά Χειρουργείου ”

30/09/2021 14:35:27

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *