ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΣΞΣ6-ΧΑΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΣΞΣ6-ΧΑΩ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

6

Φ.337/33/353827/Σ.7214/30 Σεπ 21/ΓΕΕΘΑ/Β2

Διαγραφή Μαθήτριας από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

30/09/2021 14:35:21

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *