ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

909Κ4690ΒΤ-ΜΧ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/909Κ4690ΒΤ-ΜΧ0

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

99221916

21

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ

30/09/2021 14:35:11

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *