ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΠΓΡ7ΛΛ-ΩΘΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΠΓΡ7ΛΛ-ΩΘΡ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5009

536767(15740)-30/9/2021

Απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΔΑΠ-ΜΕΑ LITTLE STARS ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «ΚΔΑΠ-ΜΕΑ LITTLE STARS ».

30/09/2021 14:34:55

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *