ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6ΕΥΨΟΞΗΘ-73Δ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΥΨΟΞΗΘ-73Δ

30/09/2021 03:00:00

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

54862

33

Μετακίνηση υπαλλήλου από το Δήμο Παύλου Μελά στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης.

30/09/2021 14:34:54

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *