ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΦΦ2Ω6Ν-Ψ93

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΦ2Ω6Ν-Ψ93

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

6014

42213

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

30/09/2021 14:34:49

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *