ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΒΥ7469079-ΣΒΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΥ7469079-ΣΒΣ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

99221936

7962/22-9-2021

«Πρακτική άσκηση σπουδάστριας Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων στο Νοσοκομείο
μας»

30/09/2021 14:34:31

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *