ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ψ9ΜΠ46ΜΤΛΗ-2ΥΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΜΠ46ΜΤΛΗ-2ΥΨ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

Φ.11.1/12364/28.09.2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

30/09/2021 14:33:57

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *