ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΛΗΝ7ΛΡ-0ΧΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΗΝ7ΛΡ-0ΧΦ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5007

3773681

1η τροποποίηση της διαθέσιμης πίστωσης στο ποσό των 213.439,33 Ευρώ (από 300.000,00 Ευρώ), σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2014ΕΠ51700026 της ΣΑΕΠ 517 και τίτλο «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Βελτίωση, Ηλεκτροφωτισμός και Προμήθεια για την Σήμανση, Στηθαία Ασφάλειας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτυού & Αποπληρωμή – Ολοκλήρωση Έργων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων (πκ 2013ΕΠ01700014)», του υποέργου 52 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ – ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ Β’ ΦΑΣΗ» λόγω υπογραφής σύμβασης.

30/09/2021 14:33:29

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *