ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ω34Ν7Λ7-ΞΧΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω34Ν7Λ7-ΞΧΑ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

5002

2100

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 450,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την πληρωμή της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, για το υπηρεσιακό όχημα της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 5424

30/09/2021 14:33:19

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *