ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6ΝΟ1ΩΡΤ-ΤΓ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΟ1ΩΡΤ-ΤΓ7

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

6108

11531

Έγκριση συζήτησης των θεμάτων «Αναμόρφωση (8η) του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021», «Τροποποίηση της υπ΄αρ. 196/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ισχύει, που αφορά στον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας» και «Τροποποίηση της υπ΄αρ. 154/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2021»,ως κατεπειγόντων

30/09/2021 14:33:11

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *