ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΨΡΩΟΚΖΟ-7ΔΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΡΩΟΚΖΟ-7ΔΣ

30/09/2021 03:00:00

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

54299

990/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

30/09/2021 14:32:55

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *