ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9Π3846ΜΤΛΗ-ΓΔΤ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Π3846ΜΤΛΗ-ΓΔΤ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

1923

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών πρόγραμμα ΕΚΟ

30/09/2021 16:02:53

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *