ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΣΧΤ7Λ7-2Λ3

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣΧΤ7Λ7-2Λ3

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

5002

2122

Διαπραγμάτευση τιμής, για λειτουργικά έξοδα και διοργάνωση αγωνιστικού σκέλους, για τις ανάγκες των 3ων Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού.

30/09/2021 16:23:43

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *