ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΔΛΖ465Θ1Ε-ΝΧΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΔΛΖ465Θ1Ε-ΝΧΙ

30/09/2021 03:00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)

100012982

Θ1443/30.09.2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤ ΤΜ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

30/09/2021 16:01:27

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *