ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ω1ΡΝ7Λ7-ΝΣΤ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1ΡΝ7Λ7-ΝΣΤ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

5002

2117

Έγκριση δαπάνης ποσού: 1.120,00 ευρώ για την επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων από παράβολα και τέλη αδείας για μεταβίβαση οχημάτων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α.

30/09/2021 16:01:16

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *