ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ω8ΩΛ4653ΠΓ-ΩΦ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΩΛ4653ΠΓ-ΩΦ2

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

100015981

9033/251614

Τροποποίηση της με αριθ. 14465 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DELTATHRIN (deltamethrin 2,5% β/ο) ως προς την ημερομηνία λήξης, καθώς, την επωνυμία του υπεύθυνου επικοινωνίας και τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

30/09/2021 15:55:07

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *