ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ρ4ΒΞ7Λ7-ΟΘΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ4ΒΞ7Λ7-ΟΘΣ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

5002

2121

Κατάργηση των με α/α 142 και 155 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών.

30/09/2021 16:20:32

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *