ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΡΠ0Π7Λ7-Ψ9Φ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΠ0Π7Λ7-Ψ9Φ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

5002

2123

Διαπραγμάτευση τιμής, για την ενοικίαση εγκαταστάσεων τοιχοσφαίρισης στον Όμιλο Αντισφαίρισης Αθηνών, για τις ανάγκες των 3ων Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού.

30/09/2021 16:26:23

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *