ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6ΘΗΟΟΛΡΨ-ΩΞΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΗΟΟΛΡΨ-ΩΞΓ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

52333

123

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% και την κίνηση ΜΙΣΘAY 106

30/09/2021 15:20:53

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *