ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9Λ42ΟΞ5Ψ-40Γ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Λ42ΟΞ5Ψ-40Γ

30/09/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

55291

12631

ΠΛΗΡ ΤΠΥ 2845/30398/2844

30/09/2021 15:19:33

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *