ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ρ6ΦΩΩΚΡ-ΕΘ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ6ΦΩΩΚΡ-ΕΘ1

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

6197

1682

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Γ’ KATANOMH 2021)

30/09/2021 15:17:14

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *