ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ω5ΔΦΟΛΡΨ-5ΚΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5ΔΦΟΛΡΨ-5ΚΥ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

52333

119

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 110

30/09/2021 15:15:53

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *