ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9ΦΗΙ469ΗΕΖ-3ΦΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΦΗΙ469ΗΕΖ-3ΦΡ

30/09/2021 03:00:00

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

99221009

2021-Ξ01-650

Προμήθειες για πληρωμές μελών μας μέσω κάρτας στην ALPHA BANK μηνός Σεπτεμβρίου 2021.-

30/09/2021 15:15:25

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *